Waarom een kortverblijf?1 . Herstel na hospitalisatie of ziekte


Soms is het niet mogelijk voor 65 plussers om bij ernstige ziekte of vlak na een ziekenhuisopname thuis te wonen. Een kortverblijf biedt een oplossing en laat toe om in alle rust verder te herstellen terwijl dagelijkse maaltijden, huishouden en alle nodige zorg door getrainde zorg professionals kan gedaan kan worden.


Indien er sprake is van revalidatie na een ingreep, kan men ook aanspraak maken op een herstelverblijf. Dit type verblijf geniet van een hogere tegemoetkoming dan het traditionele kortverblijf.2. Evaluatie alvorens permanente bewoning


Indien de beschikbaarheid het toe laat, laten veel woonzorgcentra ook toe om al eens tijdelijk te verblijven als evaluatie richting permanente bewoning. Op deze manier krijgt de resident voldoende tijd om te bepalen of permanent wonen in een woonzorgcentrum zal bijdragen tot zijn of haar geluk & levenskwaliteit. In de veel gevallen appreciëren tijdelijke residenten groepsactiviteiten en beschouwen ze nieuw verworven sociale contacten als onmisbaar.3. Sociaal isolement voorkomen


Wanneer kinderen uit huis zijn of ver weg wonen, blijven ouderen vaak alleen achter. Ook na een sterfgeval of plotse ziekte van een partner is het niet altijd gemakkelijk om alleen verder te gaan. Sociaal isolement kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten of zelfs vroegtijdig steven en dient ten alle tijden voorkomen te worden. In deze gevallen kan een kortverblijf een oplossing bieden.4. Mantelzorger(s) op vakantie of afwezig


Iedereen heeft nood aan vakantie, ook mantelzorgers en familie van hulpbehoevende ouderen. Via een kortverblijf kan een geliefde het hele jaar door terecht bij zorg professionals terwijl de mantelzorger op vakantie gaat.5. Mantelzorger(s) ontlasten


Niet enkel vakantie kan een reden zijn voor tijdelijk / kortverblijf. Soms wordt het leven onverwacht druk of laten familiale omstandigheden tijdelijk niet toe goede zorgen te bieden voor een mantelzorger. Ook dan staan wij paraat om een kortverblijf aan te bieden.6. Crisisopvang en tijdelijk verminderde zelfredzaamheid


In de lijn met mantelzorgers die onbeschikbaar worden of andere familiale of psychologische omstandigheden in de brede zin van het woord waardoor er een tijdelijk verminderde zelfredzaamheid is, kan crisis zorg in een kortverblijf een oplossing bieden.7. Eigen woning onvoldoende aangepast aan tijdelijke zorgbehoefte


Indien de gezondheid toelaat om thuis te blijven wonen, maar er tijdelijk andere moeilijkheden ontstaan in de eigen woning rond de mobiliteit of het toedienen van gepast zorg - kan een kortverblijf een beter alternatief zijn. Alle kamers zijn rolstoel vriendelijk en beschikken over een verstelbaar bed.8. Afwachting van definitieve opname in woonzorgcentrum


Het is mogelijk dat er uitgekeken wordt naar een definitieve opname, maar dater nog geen plaats is in de zorgvoorziening die men op het oog heeft. In dit geval kan een kortverblijf in ander woonzorgcentrum in de buurt een tijdelijke oplossing zijn.9. Palliatieve toestand


Veel zorgvoorzieningen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en kunnen een kamer kortverblijf aanbieden om op een waardige manier afscheid te nemen van een geliefde. De omgeving in een woonzorgcentrum wordt ervaren als serener dan een ziekenhuis, maar biedt professionals toch voldoende faciliteiten om gepaste zorg te bieden die in de eigen woning vaak ontbreken.10. Andere reden


Een reden voor tijdelijk verblijf hoeft niet beperkt te zijn tot bovenstaande redenen. Tijdelijk verblijf is een vorm van zorg die een oplossing biedt in verschillende scenarios en met tegemoetkoming van uw ziektezorg verzekering.Wacht dus best niet te lang om voor uzelf of uw geliefde een tijdelijk verblijf aan te vragen.