Terugbetaling kortverblijf


Een kortverblijf aanvragen kan omwille van allerlei redenen.


Afhankelijk van uw ziekenfonds, heeft u recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van een kortverblijf.

Reken op gemiddeld 15 euro per dag en dit voor een aantal weken.


Dit is per jaar, dus elk jaar opnieuw kan u genieten van deze terugbetaling.


Het aantal weken en exacte bedrag hangt af van uw ziekenfonds:Staat uw ziekenfonds hier niet tussen? Probeer via hun website van te achterhalen op hoeveel terugbetaling u aanspraak kan maken en laat ons weten welk ziekenfonds we nog moeten toevoegen.


Hou er rekening mee dat kortverblijf in Vlaanderen verder beperkt is tot 60 dagen aaneensluitend en 90 dagen per kalender jaar. Zie verder voor details.Terugbetaling herstelverblijf


Indien u een herstelverblijf nodig heeft en u een specifiek revalidatieplan moet volgen, voorzien sommige ziekenfondsen een verhoogde terugbetaling. Geef duidelijk aan bij de aanvraag dat het om een herstelverblijf gaat, en stem goed af met uw zorgvoorziening of zij aan de zorgnood kunnen voldoen.


Sommige fondsen voorzien tot 70 euro per dag tegemoetkoming voor uw herstelverblijf. Check de website van uw ziekenfonds om te zien of u in aanmerking komt, welke voorzieningen zij erkennen, en hoe u deze tegemoetkoming kan aanvragen.


Herstelverblijf voor jongere mensen


Sommige voorzieningen bieden enkel herstelverblijf. Dit zijn speciale voorzieningen gericht op ook jongere mensen die tijdelijk niet meer zelfstandig kunnen wonen na bv. een hospitalisatie of ziekte, en waarbij een alternatief gezocht wordt voor opname in een woonzorgcentrum tussen oudere bewoners.


Een herstelverblijf in een woonzorgcentrum is enkel aangewezen (en vaak pas toegelaten) als u ouder dan 65 jaar bent. In een voorziening gespecialiseerd in herstelverblijf, vervalt deze leeftijdsgrens en kunnen mensen van alle leeftijden terecht.Eindafrekening is belangrijk


Terugbetalingen door ziekenfondsen gebeuren meestal nadat u de finale factuur van de zorgvoorziening ontvangt. Sommige ziekenfondsen hebben een directe regeling waardoor u enkel een opleg factuur ontvangt na bv. een herstelverblijf, maar in 90% van de gevallen kan u achteraf met de factuur aankloppen bij uw ziekenfonds. Deze factuur is nodig als bewijs voor uw ziekenfonds om tot terugbetaling over te gaan.


Indien u vreest moeite te hebben om deze factuur te voldoen ondanks terugbetaling van uw ziekenfonds, raden we u aan om een afspraak te maken met de sociale dienst van een OCMW uit de buurt om een oplossing te zoeken.


Laat u nooit beperken door uw financiële situatie om de nodige zorg aan te vragen.Kortverblijf beperkt tot 90 dagen in België


Los van uw ziekenfonds of terugbetaling, is het aantal dagen dat u effectief per jaar op kortverblijf kan in 1 zorgvoorziening ook beperkt. U mag per jaar tot 90 dagen kortverblijf per voorziening boeken.


Daarnaast geldt er ook een beperking dat 1 boeking maximum 60 dagen aaneensluitend mag zijn.

Dit wil dus zeggen dat u deze 90 dagen niet in 1 keer kan opnemen.


Als u toch langer dan 90 dagen per jaar in 1 voorziening wil vastleggen, dan wordt permanente bewoning aangewezen.

De dagprijs zal in veel gevallen een beetje zakken, maar de terugbetaling door uw ziekenfonds zal te komen vervallen.Disclaimer eindafrekening en kosten


Geriatro is niet verantwoordelijk voor het bedrag op de eindafrekening. Er dienen geen betalingen via dit platform te gebeuren. De geadverteerde dagprijzen op dit platform worden up-to-date gehouden door de zorgvoorzieningen zelf, en werken eerder als richtlijn voor aanvragers. Ze ook houden geen rekening met extra kosten die tijdens het verblijf worden gemaakt (medicijnen, pedicure, manicure, etc.).


Zorgvoorzieningen dienen wel duidelijk aan te geven op dit platform welke producten en diensten inclusief zijn, en welke eventueel extra worden aangerekend naast de dagprijs.